"GSWsoft" Çevrimiçi Hizmeti için Genel Hüküm ve Koşullar

Durum: Haziran 2022

 

(Aşağıda yer alan Genel Hüküm ve Koşullar ("GŞK"), mesafeli satış ve elektronik ticaret sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler kapsamında tüketicilerin haklarına ilişkin yasal bilgileri de içermektedir).

1. Uygulama kapsamı

1.1 Bu GŞK, GSWsoft by DATALINE GmbH & Co. arasında geçerlidir. KG, Arnswaldstraße 4., 30159 Hannover, Almanya ("Sağlayıcı") ve çevrimiçi hizmetimizi kullanmak için kaydolan kullanıcılar "GSWsoft" ("Kullanıcı"). GSWsoft'a grundsteuerwert.de web adresinden ulaşılabilir. GŞK, sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan versiyonda geçerlidir.

1.2 Sağlayıcının hizmetleri, Almanya'da ikamet eden hem girişimcilere (§ 14 paragraf 1 BGB) hem de tüketicilere (§ 13 BGB) yöneliktir. Bu GŞK'da girişimciler veya tüketiciler için özel hükümler buna göre işaretlenmiştir.

1.3 Kullanıcı, GŞK'nin 2.4. bölümü uyarınca kullanıcı tarafından ücretli hizmetlerin devreye alınması kapsamında bu GŞK'nin geçerliliğini kabul eder.

1.4 Sağlayıcı, bu GŞK'yi herhangi bir zamanda neden belirtmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, kayıt sırasında verilen adrese e-posta ile elektronik bildirim yoluyla değişiklikten haberdar edilecektir. Kullanıcı, bildirimin alınmasından sonra dört hafta içinde değişikliklere itiraz etmezse, değiştirilen hükümler kabul edilmiş sayılır. Kullanıcı tarafından itiraz edilmesi durumunda, sağlayıcı bir haftalık bir bildirim süresi ile kullanım sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

Sözleşme taraflarının ana edim yükümlülüklerini etkileyen ve dolayısıyla ana ve karşı edim yükümlülükleri arasındaki ilişkiyi önemli ölçüde değiştiren hükümler ile yeni bir sözleşmenin akdedilmesine eşdeğer olan sözleşme yükümlülüklerindeki diğer temel değişiklikler bu madde kapsamındaki değişiklik hakkından hariç tutulur. Bu tür değişiklikler açık bir sözleşme anlaşması gerektirir.

2. Sözleşmenin konusu

2.1 GSWsoft, kullanıcılara emlak vergisi değerinin belirlenmesine ilişkin beyannameyi ("Vergi Beyannamesi") hazırlama ve GSW'nin ELSTER arayüzü aracılığıyla yetkili vergi dairelerine elektronik olarak iletme seçeneği sunar. Dijital bir asistan tarafından desteklenen veri girişi ve dolayısıyla vergi beyannamesinin hazırlanmasında dijital destek ("destek hizmetleri") kayıtlı kullanıcılar için ücretsizdir; beyannamenin yetkili vergi dairelerine iletilmesi ("iletim hizmetleri") ücretli bir hizmettir.

2.2 Destek hizmetleri şunları içerir

1. Dijital bir asistan aracılığıyla kullanıcının vergi beyannamesi ile ilgili verilerini girme desteği;

2. girilen verilerin daha sonraki bir tarihte girişlerinin / aktarımlarının yapılabilmesi için kullanıcı hesabında saklanması;

3. beklenen emlak vergisi değerinin veya bazı federal eyaletlerdeki karşılıklarının hesaplanması ve vergi beyannamesi için dijital form örneklerinin otomatik olarak doldurulması;

 

 

2.3 Destek hizmetleri şunları içermez

1. Kullanıcının veri girişi için sağlayıcı tarafından manuel destek; yalnızca dijital bir asistan kullanılır;

2. beklenen emlak vergisi değerinin veya bazı federal eyaletlerdeki karşılıklarının doğruluğundan sağlayıcı sorumludur; bu, en iyi bilgi ve inancımıza göre yapılmıştır;

3. girilen verilerin içeriğinin doğruluğunun kontrolü; ne manuel ne de otomatik olarak yapılır ve kullanıcının sorumluluğundadır;

4. kullanıcının girdiği verilerin 30 Haziran 2023 tarihinden sonra saklanması talebi; sağlayıcı bu tarihten itibaren GSWsoft'ta saklanan tüm verileri silme hakkına sahiptir.

 

2.4 İletim hizmetleri şunları içerir

1. Kullanıcı adına yetkili vergi dairesine iletilen bu bilgiler hakkında nihai bilgi;

2. Vergi beyannamesinin GSW'nin ELSTER arayüzüne iletilmesi, daha sonra beyannamenin ilgili vergi dairesine iletilmesi için kullanılır;

3. başarılı olması halinde, vergi beyannamesinin yetkili vergi dairesine sunulmasına ilişkin dijital bir kayıt oluşturulması;

4. madde 3) uyarınca dijital protokolün sağlanması ve vergi beyannamesinin sunulmasının başarılı olması halinde kullanıcıya e-posta ile iletilmesi.

5. Kullanıcı tarafından girilen verilerin eksiksizliğinin yanı sıra aktarılabilirliğinin otomatik olarak kontrol edilmesi

 

2.5 İletim hizmetleri şunları içermez

1.Vergi beyannamesinin yetkili vergi dairesine iletilmesi kapsamında, sağlayıcının teknik sorumluluk alanı dışında kalan arızalar için sağlayıcının sorumluluğu; bu, bilgilerin sağlayıcı tarafından görevlendirilen BT altyapı hizmet sağlayıcısının veri merkezinden çıktığı anda sona erer;

2. Buna bağlı olarak, vergi beyannamesinin sağlayıcı tarafından iletilmesinden itibaren, sağlayıcının kullanıcı tarafında işleyen internet bağlantısı ve yetkili vergi dairesi tarafında BT altyapısı için sorumluluğu;

3. sağlayıcının sorumluluğu dışında olan 1) ve 2) maddelerinde belirtilen durumlarda vergi beyannamesinin iletiminin başarısız olması durumunda kullanıcının manuel veya dijital desteği.

 

2.6 Sağlayıcı, kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerin mali ve yasal doğruluğundan sorumlu değildir. Bu sorumluluk yalnızca kullanıcıya aittir. Sağlayıcı, Alman Vergi Danışmanlığı Yasası (StBerG) anlamında vergi danışmanlığı sağlamamaktadır.

2.7 Sağlayıcı, Destek Hizmetleri kapsamında oluşturulan veri setlerini saklayacak ve düzenli olarak veri yedeklemesi yapacaktır. Sağlayıcı, Kullanıcı Hesabında saklanan belgelerin ve diğer verilerin veri güvenliğini sağlamak için makul ve ekonomik olarak haklı görülebilecek önlemleri alacaktır. Ancak Sağlayıcı, bunun ötesinde veri yedeklemeleri için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu kullanıcının sorumluluğundadır; kullanıcı, kullanıcı hesabında indirme yoluyla oluşturulmuş belgeleri yedekleme seçeneğine sahiptir. Özellikle sağlayıcı, kullanıcının vergi ve ticaret hukuku kapsamında geçerli olan saklama sürelerine uymasından sorumlu değildir.

 

2.8 Sağlayıcı, GSWsoft'un içeriğinde veya işlevlerinde herhangi bir zamanda, kullanıcının çıkarlarını dikkate alarak kullanıcı için makul olan değişiklikler yapabilir. Sağlayıcı ayrıca hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını üçüncü taraflara sağlatma hakkına sahiptir.

2.9 GSWsoft'u kullanmak için gerekli koşulları oluşturmak ve sürdürmek kullanıcının sorumluluğundadır (örneğin, güncel tarayıcıların kullanımı, yeterli bant genişliğine sahip internet erişimi ile ilgili olarak).

 

3. Sözleşmenin imzalanması ve sipariş süreci

3.1 Sağlayıcı ve kullanıcı arasındaki kullanım sözleşmesi, kullanıcı GSWsoft'a kaydolduktan sonra (örn. bir e-posta adresi ve kullanıcının seçtiği bir şifre sağlayarak), kayıt onayını aldıktan sonra (örn. e-posta ile) ve kullanıcı tarafından kayıt tamamlandığında (örn. bir onay bağlantısına tıklayarak) sağlayıcıdan kullanım sözleşmesinin yapıldığına dair onay aldığında sonuçlandırılır. Sağlayıcı, kaydı ve kullanım sözleşmesinin imzalanmasını kullanıcıya gecikmeden elektronik olarak teyit edecektir.

3.2 Kullanım sözleşmesinin bir parçası olarak, iletim hizmetlerine ilişkin bir sözleşme, kullanıcının bu şekilde işaretlenmiş düğmeye tıklayarak ücretli süreci başlatmasıyla ücretli bir hizmet olarak yürürlüğe girer.

3.3 Kullanıcı, ilgili giriş maskesindeki giriş hatalarını tanıyabilir ve düzeltebilir. Bir aktarım başarıyla gerçekleştirildikten sonra kullanıcı artık vergi beyannamesindeki yanlış bilgi şeklindeki hataları düzeltemez. Buna ek olarak, kullanıcı kişisel veya şirket verilerindeki hataları daha sonra kullanıcı hesabında istediği zaman düzeltebilir.

3.4 Sağlayıcı, kayıt sırasında verilen yanlış bilgiler, kullanıcının kullanıcı sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi (özellikle bkz. §§ 4 ila 6) veya GSWsoft'un kötüye kullanılması nedeniyle kullanıcının kaydını herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın iptal etme ve kullanıcının erişimini engelleme hakkını saklı tutar.

3.5. Bir beyanın gönderildikten sonra düzeltilmesi, ücrete tabi yeni bir süreci tetikler.

4. Kullanıcı yükümlülükleri

4.1 Kullanıcı, GSWsoft'a kaydolurken ve GSWsoft'u kullanırken kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu garanti eder. Ayrıca, kullanıcı hesabındaki değişiklikleri (ana veriler, ödeme verileri) gecikmeden girmekle yükümlüdür.

4.2. Kullanıcı, GSWsoft'a girdiği bilgilerin hiçbir kanunu veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini ve diğer veriler veya sağlayıcının veri işleme sistemi üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını garanti eder.

 

4.3 Kullanıcı GSWsoft'u kötüye kullanmayacaktır. Özellikle, GSWsoft'a ve temel BT sistemine virüs veya diğer kötü amaçlı yazılım türlerini içeren herhangi bir veri sokmayacak ve GSWsoft'u diğer kullanıcılar için hizmetin kullanılabilirliğini olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmayacaktır.

 

4.4 Kullanıcı, GSWsoft'a entegre edilmiş bilgi, veri ve belgeleri ("GSWsoft Materyali") çoğaltamaz, başka bir ortamda saklayamaz, dağıtamaz veya değiştiremez. GSWsoft Materyaline otomatik süreçler (örn. robotlar, örümcek araçları vb.) aracılığıyla veya normal kullanıcı davranışından sapan herhangi bir şekilde erişime izin verilmez. Sayfaların tek tek yazdırılmasına ve kaydedilmesine yalnızca kişisel kullanım için izin verilir.

 

4.5 GSWsoft'un kendi yazılım ürünlerine / çevrimiçi hizmetlerine veya üçüncü taraf yazılım ürünlerine / çevrimiçi hizmetlerine "çerçeveleme" yoluyla veya başka bir şekilde entegre edilmesine izin verilmez.

 

4.6 GSWsoft'un tamamen veya kısmen tersine mühendisliğine izin verilmez.

 

5. Kullanıcının tanımlanması

5.1 Bölüm 2.4, 2) uyarınca vergi beyannamesinin sağlayıcı tarafından iletilmesi, Alman Mali Kanunu (AO) § 87d düzenlemelerine göre gerçekleştirilir, yani sağlayıcı bu düzenleme anlamında üçüncü bir taraftır (yüklenici). Bu nedenle sağlayıcı, verileri iletmeden önce müşterisinin kişisi ve adresi hakkında kesinlik elde etmeli (kimlik tespiti) ve ilgili bilgileri uygun bir biçimde kaydetmelidir.

 

5.2 Tanımlama, GSWsoft'ta daha ayrıntılı olarak açıklanan bir prosedürle gerçekleştirilir. GSWsoft bu prosedürü istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

 

5.3. Sağlayıcının yükümlülüğü yalnızca kullanıcının tanımlanmasını kapsar. Tanımlamanın amacı, kullanıcının vergi beyannamesi GSWsoft ile oluşturulan ve iletilen kişi ile aynı olup olmadığını kontrol etmek değildir.

6. kullanım hakkı

6.1 Sağlayıcı, Kullanıcıya GSWsoft'u Kullanıcı Sözleşmesi süresince amaçlandığı şekilde Sağlayıcının sistemlerinde uzaktan kullanması için münhasır olmayan, devredilemez ve alt lisansı verilemez bir hak verir.

 

6.1.1 Kullanıcı, GSWsoft'u bu GŞK kapsamında izin verilen kullanımın ötesinde kullanma veya üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasını sağlama veya üçüncü şahısların erişimine açma hakkına sahip değildir. Özellikle kullanıcı, burada açıkça izin verilen durumlar dışında, GSWsoft'un kendisini veya haklarını kullanım için üçüncü taraflara kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz, alt lisans veremez, devredemez veya temlik edemez, GSWsoft'u kopyalayamaz veya kısmen ya da tamamen kopyalanmasına izin veremez. GSWsoft'un tersine mühendisliğine yalnızca yasalarca belirtilen durumlarda izin verilir. Kullanıcılar bu hükmün amaçları doğrultusunda üçüncü taraf olarak kabul edilmez.

7. Fiyatlar ve Ödeme

7.1 GSWsoft'un iletim hizmetlerinin kullanımına ilişkin fiyatlar GSWsoft'taki bilgilere dayanmaktadır. Sağlayıcı, fiyatları istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

 

7.2 Aksi açıkça belirtilmedikçe, fiyatlar brüt fiyatlardır ve yasal orandaki vergileri (örneğin katma değer vergisi) içerir.

 

7.3 Kullanıcı, sipariş sırasında GSWsoft tarafından önerilen ödeme yöntemlerini kullanabilir. Belirli ödeme yöntemlerinin sağlanması konusunda hiçbir iddiası yoktur.

 

7.4 Halihazırda ödenmiş olan fiyatların iadesi söz konusu değildir. Bu özellikle bölüm 2.5 uyarınca bir iletimin başarısız olması durumunda geçerlidir.

 

7.5 Kullanıcı tarafından yapılan ödemelerin düzgün bir şekilde yapılamaması veya yapılmaması durumunda (örneğin, hesapta yetersiz bakiye olması veya banka bilgilerinin yanlış olması nedeniyle iade borçları olması durumunda), Kullanıcı ortaya çıkan tüm zararları Sağlayıcıya geri ödeyecektir.

 

7.6 Sağlayıcı, faturaları dijital imza olmadan yalnızca elektronik biçimde düzenleyecektir. Kullanıcı böylelikle bunu kabul eder.

8. kusurlara ilişkin yasal haklar

Kusurlara ilişkin yasal haklar tedarikçinin hizmetleri için geçerli olacaktır.

[Translate to Turkish:]

Für die Leistungen des Anbieters gelten die gesetzlichen Mängelrechte.

 

9. Tüketicilerin Cayma Hakkı

9.1 Tüketiciler, aşağıdaki hükümler uyarınca on dört günlük bir cayma hakkına sahiptir (girişimciler için cayma hakkı hariçtir):

 

Çekilme hakkı

 


On dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz. İptal süresi, sözleşmenin imzalandığı günden itibaren on dört gündür. Cayma hakkınızı kullanmak için, bize (GSWsoft by DATALINE GmbH & Co. KG, Reinhold-Schleese-Straße 13a-c, 30179 Hannover, Almanya, Tel.0800 - 4000 3300,E-Mail: kontakt@grundsteuerwert.de) bu sözleşmeyi iptal etme kararınız hakkında açık bir beyanla (örneğin posta, telefon veya e-posta yoluyla gönderilen bir mektup). Bu amaçla ekte yer alan cayma formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir. Grundsteuerwert.de web sitemizdeki iptal formunu veya çevrimiçi iletişim formunu elektronik olarak doldurabilir ve gönderebilirsiniz. Bu seçeneği kullanmanız halinde, söz konusu iptalin alındığına dair onayı gecikmeksizin size göndereceğiz (örneğin e-posta ile).

 

İptal işleminin sonuçları

 

Bu sözleşmeyi feshederseniz, sizden aldığımız tüm ödemeleri derhal ve en geç bu sözleşmeyi feshettiğinize ilişkin bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde geri ödemek zorundayız. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça başka bir şey üzerinde anlaşmaya varılmadığı sürece, orijinal işlemde kullandığınız ödeme yönteminin aynısını kullanıyoruz; hiçbir koşulda bu geri ödeme için sizden ücret talep edilmeyecektir.

 

 

Hizmetin iptal süresi esnasında başlamasını talep ettiyseniz, bu sözleşmeyle ilgili olarak iptal hakkının kullanıldığını bize bildirdiğiniz zamana kadar halihazırda sağlanmış olan hizmetlerin, sözleşmede öngörülen hizmetlerin toplam kapsamına oranına karşılık gelen makul bir tutarı bize ödemeniz gerekir.

 

İptal koşullarının sonu

 

9.2 Çekilme hakkının sona ermesi

 

Cayma hakkı, hizmetlerin sağlanmasına yönelik bir sözleşme söz konusu olduğunda, sağlayıcı hizmeti tam olarak sağlamışsa ve ancak kullanıcı buna açık rızasını verdikten ve aynı zamanda sağlayıcı tarafından sözleşmenin tam olarak yerine getirilmesi üzerine cayma hakkını kaybettiğini bildiğini teyit ettikten sonra hizmeti yerine getirmeye başlamışsa da sona erecektir.

 

GSWsoft'un iletim hizmetine başlayabileceği ve böylece sözleşmenin yerine getirilmesini iptal süresinin sona ermesinden önce tamamlayabileceği ve kullanıcının iptal hakkını kaybettiği konusunda bilgilendirildiği gerçeği, kullanıcının sipariş işlemi sırasında bir onay kutusu aracılığıyla açık rızası ile onaylanır.

 

9.3 İptal için örnek form

 

Kullanıcı sözleşmeyi iptal etmek isterse, bu formu doldurur ve geri gönderir:

 

GSWsoft by DATALINE GmbH & Co. KG

Reinhold-Schleese-Straße 13a-c

30179 Hannover

Deutschland

E-Mail: kontakt@grundsteuerwert.de

 

Aşağıdaki hizmetin (*) sağlanması/aşağıdaki malların (*)satın alınması için tarafımca/bizim tarafımızdan (*) akdedilen sözleşmeyi iptal ediyorum/ediyoruz

 

(*) tarihinde sipariş edildi/alındı

 

Tüketicinin/tüketicilerin adı

 

Tüketicinin/tüketicilerin adresi

 

Tüketicinin e-posta adresi

 


 

 

Tüketicinin/tüketicilerin imzası

 


 

 

Tarih

 

(*) Uygun olmayanını çiziniz

10. Yükümlülük

10.1 Sağlayıcı, kasıt veya ağır ihmal durumunda herhangi bir sınırlama olmaksızın, Sağlayıcı ve yasal temsilcileri veya vekillerinin neden olduğu tüm zararlar için Kullanıcıya karşı sorumlu olacaktır.

 

10.2 Hafif ihmal durumunda, Sağlayıcı cana, uzuvlara veya sağlığa zarar gelmesi halinde herhangi bir sınırlama olmaksızın sorumlu olacaktır. Diğer tüm açılardan, Sağlayıcı yalnızca Şirketin sözleşmeden doğan önemli bir yükümlülüğü (temel yükümlülük) ihlal etmesi halinde sorumlu olacaktır. Temel yükümlülükler, yerine getirilmesi kullanım sözleşmesinin düzgün bir şekilde ifa edilmesi için elzem olan, ihlali sözleşmenin amacına ulaşmasını tehlikeye atan ve sözleşme ortağının düzenli olarak uyulmasına güvenebileceği yükümlülüklerdir. Bu durumlarda sorumluluk, öngörülebilir, tipik olarak meydana gelen zararın tazmini ile sınırlıdır.

 

10.3. Sağlayıcı ayrıca hizmetlerini kullanıcıya ücretsiz olarak sunuyorsa, sağlayıcının sorumluluğu tüm hafif ihmal durumları için hariç tutulur.

11. Gizlilik ve veri güvenliği

 

 

11.1 Sağlayıcı, sözleşmeye dayalı hizmetlerini sunarken haberdar olduğu bilgileri, özellikle de GSWsoft'a girilen ve Kullanıcı'nın iş veya ticari sırlarını oluşturabilecek verileri, amaçlanan kullanım (vergi dairesine aktarım) haricinde gizli tutacaktır. Buna, Alman Vergi Kanunu uyarınca vergi makamlarının talebi üzerine veri sağlanması da dahildir.

11.2 Sağlayıcı, kendisi için geçerli olan veri koruma yasalarına uyacaktır. Sağlayıcının veri koruma beyanına aşağıdaki web adresinden her zaman erişilebilir: grundsteuerwert.de/en/legal/datenschutz

12. Süre ve sözleşmenin sonlandırılması

12.1 Sağlayıcı ve kullanıcı arasında bir çerçeve ilişki olarak kullanıcı sözleşmesi sınırsız bir süre için akdedilir. Her iki taraf da bir sonraki günün sonuna kadar bir gün önceden bildirimde bulunarak kullanıcı sözleşmesini feshedebilir. Haklı nedenle olağanüstü fesih hakkı bundan etkilenmez. Kullanım sözleşmesinin feshine ilişkin bildirim metin biçiminde verilmelidir.

12.2 Kullanıcı tarafından yatırılan veriler ve oluşturulan kullanıcı profili veya kullanıcı hesabı, kullanım sözleşmesinin feshi üzerine herhangi bir saklama yükümlülüğüne tabi olarak sağlayıcı tarafından silinecektir; sağlayıcı tarafından fesih durumunda, kullanıcı en az iki (2) hafta boyunca GSWsoft'ta depolanan verilerini görüntüleme ve gerekirse dışa aktarma seçeneğine sahiptir. Sağlayıcı, yasal veya diğer nedenlerle verileri silmeme hakkına sahipse, alternatif olarak verileri de engelleyebilir; saklama yetkisinin/yetkisinin sona ermesiyle birlikte, sağlayıcı verileri silecektir.

 

13. Son Hükümler

13.1 Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması hariç olmak üzere Alman hukuku uygulanacaktır. Kullanıcı bir tüketici ise, ikamet ettiği yerde geçerli olan kanunun zorunlu hükümlerinin uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.

13.2 Kullanım sözleşmesinden doğan tüm karşılıklı hizmetler için ifa yeri Hannover'dir.

13.3. Kullanıcı bir girişimci ise, yargı yeri ya kullanıcının iş yeridir ya da sağlayıcının tercihine göre Hannover, Almanya'dır.

13.4 AB Komisyonu uyuşmazlıkların mahkeme dışı çözümü için bir platform sağlar. Bu, tüketicilere çevrimiçi siparişlerle ilgili anlaşmazlıkları ilk olarak mahkeme dışında çözme fırsatı verir. Uyuşmazlık çözüm platformuna kullanıcılar tarafından buradan erişilebilir: ec.europa.eu/consumers/odr/

13.5 Sağlayıcı, tüketici hakem heyeti nezdinde bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmakla yükümlü veya istekli değildir.
13.6 Sağlayıcı tarafından işletilen GSWsoft hizmeti ve tüm içeriği, özellikle metinler, fotoğraflar, resimler, grafikler, çizimler ve her türlü yazılımın yanı sıra tüm ticari markalar, patentler, faydalı modeller, özellikle telif hakları, isim ve resim hakları, ticari markalar, yürürlükteki patentler veya faydalı modeller olmak üzere sınai mülkiyet hakları ile yetkisiz kullanıma karşı korunmaktadır. Kullanım, sağlayıcının veya ilgili haklar sağlayıcıya ait değilse hak sahibinin önceden yazılı onayını gerektirir.

 

14. Hizmet sunucusu bilgileri

GSWsoft by DATALINE GmbH & Co. KG

 

Reinhold-Schleese-Straße 13a-c

30179 Hannover

Deutschland

Telefon: 0800 - 4000 3300

E-Mail: kontakt@grundsteuerwert.de

15. sözleşme metninin saklanma imkanı ve incelenmesi; sözleşme dili

Bu Genel Hüküm ve Koşullar adresinde https://grundsteuerwert.de/de/agb görüntülenebilir ve erişilebilir. Kullanıcı ayrıca GTC'yi PDF formatında ücretsiz olarak indirebilir.

Kullanıcı, kullanıcı hesabında kalan sözleşme bilgilerini ve verilerini görüntüleyebilir. Alternatif olarak, bir talebi tamamladıktan sonra aldığı otomatik talebin çıktısını alabilir veya kaydedebilir.
Sözleşme dili Almanca'dır.

 

Zur Kontaktseite
GSW emlak vergisi yazılımı logosu
  • de
  • tr