Zaman planı

Emlak vergisi reformu ne zaman gelecek?

Eyaletlerin ayrı ayrı düzenleme yapması ihtimali

Birçok eyalet kendi reform modellerine karar verebildiği için, bu zaman planı ve özellikle de ilk ana tespit çalışmasının yapılacağı 01.01.2022 tarihi değişebilir. Federal yasada yer alan bir açılış maddesinden dolayı eyaletler kendi emlak vergisi yasalarını da çıkarabilmektedir. Eyaletlerdeki bu kanunların en geç 2024 yılı sonuna kadar uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir ve kendi modellerini uygulamaya geçirme konusunda çalışmakta olan birçok eyalet (ör. Baden-Württemberg, Bavyera, Hessen ve Saksonya) vardır.

İlk ana tespit zamanı

Tüm emlak vergisi matrahlarına yönelik ana tespit çalışması, emlak vergisi ve değerleme hukukunda reform kanunu uyarınca 01.01.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Kanun bunun yanı sıra her yedi yılda bir yeni bir genel ana tespit çalışması yapılmasını öngörmektedir.

Beyan zorunluluğunun başlangıcı

Maliye idaresi, bu tarihten itibaren emlak vergisi matrahlarının tespitine ilişkin beyannamelerin elektronik olarak iletilmesine olanak sağlamayı planlamaktadır. Buna göre, bu tarihten itibaren vergi mükelleflerinden beyanname vermeleri talep edilebilir. Bu talep muhtemelen kamuoyuna duyuru aracılığıyla, yani beyan verme yükümlülüğü olan herkese yönelik ülke çapında genel bir çağrı şeklinde yapılacaktır.

Vergi tahsilatının başlangıcı

Emlak vergisi, 01.01.2025 tarihinden itibaren ilk kez yeni emlak vergisi matrahları esas alınarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. Ancak bu emlak vergisi matrahlarının tespit edilmesine yönelik işlemler çok daha erken gerçekleşecektir.

Zur Kontaktseite
GSW emlak vergisi yazılımı logosu
  • de
  • tr